Logo Mensy

Vytvoření účtu - registrační formulář

Osobní a kontaktní údaje

jméno: *
příjmení: *
(vyplňujte prosím s diakritikou)
datum nar.: *
státní přísl.: *
mobil:
město-odkud: *
země-odkud:
(město a země se zobrazuje ostatním účastníkům)

Adresa trvalého bydliště

Údaje nejsou povinné pokud nepožadujete ubytování.
ulice a č.: *
město: *
PSČ: *
země: *
číslo OP/CP:
(doklad totožnosti není povinný do věku 15 let)
 Souhlasím s uchováním údajů na další setkání.
Nebudete-li chtít pro každé nové setkání uvádět svoje osobní údaje znovu, lze udělit souhlas s jejich uchováním na dobu neurčitou. V opačném případě budou před novým setkáním vymazány.

Přihlašovací údaje

E-mail:
(e-mail je zároveň přihlašovací jméno. Změna je možná pouze zasláním žádosti správci.)
Heslo: *
Heslo znovu:*
(toto heslo vám přijde v potvrzení na zadaný e-mail)

Informace o zpracování údajů

Přihlášením vstupujete do smluvního vztahu s Mensou České Republiky. Provedení služby s sebou nese nutnost zpracování a uchování výše uvedených osobních údajů. Zpracovatelem těchto údajů je Mensa České Republiky, IČ 45248591, Španielova 1111/19, 16300 Praha 6 - Řepy. Podrobné informace o tom, jak údaje chráníme a zpracováváme a jaká jsou Vaše práva naleznete na adrese http://www.mensa.cz/gdpr/.

Do formuláře zadávejte pouze údaje vlastní nebo údaje osoby blízké, v takovém případě údaje zadávejte pouze po předchozím souhlasu této osoby a berte na vědomí, že jste zodpovědný za její informování o podmínkách akce a použití jejích osobních údajů.

Dle stanov Mensy ČR musí účastníci respektovat pravidla stanovená organizátorem.