Logo Mensy

Tipy na výlety I

jih - při příjezdu od Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě či Bystřice nad Pernštejnem

Informační portály - www.vysocina.eu, www.zdarskypruvodce.cz, www.zdarns.cz

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského

V roce 1931 zde bylo slavnostně otevřeno muzeum. V domě je stálá expozice věnovaná životu a dílu slavného rodáka Karla Havlíčka Borovského. Reliéf ve štítu domu byl odhalen v roce 1862 při příležitosti prvních Havlíčkovských slavností. Nově jsou ve výstavních prostorách umístěny 2 stálé expozice: jedna se týká rodáka S/Ldr Josefa Stránského, DFC a padlých příslušníkům 311. peruti RAF z Vysočiny a druhá sochaře Viktora Dobrovolného.

Havlíčkova 163, Havlíčkova Borová, bližší info na https://www.havlickovaborova.cz/kultura-a-sport/rodny-dum-kh-borovskeho/?ftresult_menu=rodn%C3%BD+d%C5%Afm

Hasičské muzeum CHH v Přibyslavi

V prostorách renesančního zámku rozšířeného a upraveného v 18. stol. je umístěna stálá výstava Historie požární ochrany. V 15 sálech jsou představeny nejstarší způsoby hašení, rozvoj hasičských spolků od poloviny 19. století, vývoj hasičských stejnokrojů a ukázky historické i současné techniky.
Dále je možno navštívit síň mezinárodní spolupráce zemí CTIF s hasičskými stejnokroji z různých zemí světa nebo regionální výstavu Přibyslavsko (tzv. Žižkova síň; archeologie, repliky husitských zbraní, kroje, předměty denní potřeby).

Husova 300, Přibyslav, bližší info na http://www.chh.cz/oteviraci-doba/ms-1135/p1=1135

Cyklo a inline stezka Sázava – Přibyslav

Jedna z nejkrásnějších inline tras na území republiky, která vede po tělese bývalé železniční trati mezi Přibyslaví a Sázavou. Inline stezka má délku 9,3 km a nabízí průjezd nádhernou přírodou, kde se střídají úseky vedoucí úzkými soutěskami vystřílenými do skály s hustým lesem, rozlehlými loukami, lávkami nad řekou Sázavou a podjezdy pod mosty paralelně vedoucí rychlíkové trati. Profil trasy má směrem od Přibyslavi k Sázavě stoupající charakter. Rovinky i neznatelná klesání jsou střídány s méně či trošičku více znatelným stoupáním. Nejedná se však o nic nevybruslitelného. A zpátky to po celou dobu také nepojede úplně samo.

Stezka je určena pouze pro sportovně rekreační využití. Tedy pro cyklisty, bruslaře a chodce. Není dovoleno na ni vjíždět motorovými vozidly. Nesmí se na ni pohybovat psi (dokonce ani na vodítku)!

START: okraj obce Sázava na křižovatce se silnicí 352, příp. v Přibyslavi u vlakového nádraží, bližší info na https://www.kzmpribyslav.cz/ic/turisticke-cile/cyklostezka-pribyslav-sazava

Rozhledna Rosička

Rozhledna Rosička se nachází na stejnojmenném vrchu, kóta 644 m n.m., jihozápadně od obce Sázava, na jejímž katastrálním území leží. Kóta geomorfologicky náleží Křižanovské vrchovině.

Rozhledna s vysílačem operátora Český Mobil byla vybudována v roce 2001 (červen-červenec) podle rozhledny z Babylonu u Kozárova. Celková výška ocelové věže je 42 metrů. Spodní část tvoří dva dvanáctimetrové díly o průměru 2 m, vyhlídková plošina je ve výšce 24 m, vede na ní 140 schodů po točitém schodišti po obvodu stožáru. Další část slouží mobilnímu operátorovi.

Autem lze zajet k parkovišti na okraji lesíka pod rozhlednou, odbočka vlevo ze silnice Nížkov – Rosička. Nejbližší železniční stanice je Sázava u Žďáru, kde zastavují osobní vlaky Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou. Rozhledna je přístupná celoročně.

Kruhový výhled se otvírá na Posázaví, Českomoravskou vrchovinu – Křižanovská vrchovina s nejvyšším bodem Harusův kopec, Žďárské vrchy, Železné hory či Jihlavské vrchy s vrchem Javořice, Matějovský rybník, Žďár nad Sázavou s kostelem sv. Jana Nepomuckého.

Rosička/Nížkov GPS: 49.53856, 15.84253, bližší info na https://turistickyatlas.cz/vse/misto/11493_rozhledna-rosicka.html

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Symbol legendárního světce a dílo geniálního stavitele

Přeměnou gotických prvků do barokní podoby vznikl spíše v Itálii a přes Rakousko se k nám přesunul na počátku 18. století stavební sloh, označovaný jako barokní gotika, který nemá v Evropě obdobu. V tomto slohu byl v letech 1719 až 1722 vystavěn kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

Poutní kostel na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem a nepochybně nejosobitějším počinem geniálního českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající veškerou tíži zdiva, to vše svědčí o výjimečnosti této architektury.

Založení kostela souviselo s připravovaným blahořečením a svatořečením Jana Nepomuckého, poté, co byl v jeho hrobě v pražské katedrále sv. Víta nalezen jeho domnělý zázračně neporušený jazyk. Stavba byla zahájena v roce 1719 rozhodnutím opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy a vysvěcena pouhé dva roky poté.

Sychrova, 591 02 Žďár nad Sázavou, bližší info na www.zelena-hora.cz

V přilehlém okolí se nachází turistická naučná stezka kolem Zelené hory.

Bližší info na https://www.zdarns.cz/cestovni-ruch/naucna-stezka-kolem-zelene-hory

Zámek Žďár nad Sázavou

Muzeum nové generace

Muzeum nové generace

Jedinečná zážitková expozice, která se díky ocenění ŽIVA 2016 zařadila mezi nejkreativnější muzea ve střední Evropě. Užijete si příběh cisterciáckého kláštera od jeho založení ve 13. století, přes jeho nádhernou rekonstrukci v barokní areál neobyčejně talentovaným architektem J.B. Santinim až do jeho dnešního života. Expozice s moderní audio a videotechnikou byly v roce 2015 otevřeny ve dvou rekonstruovaných patrech bývalého pivovaru. Prohlídka je klíčem k pochopení celého areálu bývalého kláštera, ale také jeho okolí. Příběh muzea vás doslova vtáhne do děje, takže se budete těšit na objevení každého dalšího exponátu. Dlouhé texty byste zde hledali marně, vše důležité se dozvíte z audioprůvodce se sluchátky, v nichž uslyšíte dialog malého děvčátka ze současnosti a dávného mnicha z cisterciáckého kláštera. Expozice využívá kontrastu světla a stínů, animací, optických klamů, projekcí a dalších moderních nástrojů jako jsou multidotykové tabule nebo interaktivní modely.

Po stopách Santiniho

Po stopách Santiniho

Navštívíte nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého kláštera – nynějšího zámku, která jsou spojena s výjimečným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Seznámíte se se životem v cisterciáckém řádu, vstoupíte do osobního sídla opata – prelatury, navštívíte baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, zavítáte do obydlí mnichů – konventu, nahlédnete do studniční kaple nebo objevíte původní středověké sádky ze 13. století.

Galerie barokního umění

Umění baroka ze sbírek NG

V budově konventu zámku je umístěna galerie obrazů a plastik ze sbírek Národní galerie v Praze. Kolekce děl je postavena na jménech a dílech autorů, které souvisejí s dobou a dílem Jana Santiniho Aichla, geniálního architekta, jenž svojí barokní přestavbou silně ovlivnil prostředí bývalého žďárského kláštera. Soubor historických děl svým obsahem a uspořádáním evokuje atmosféru barokních uměleckých muzeí a řeholních domů.
virtuální prohlídka

Galerie Kinských

Galerie Kinských

Rodinná galerie mapující historii rodu Kinských, současných majitelů zámku v obrazech a dobových fotografiích. Jak vypadal hrabě Radslav Kinský v dětství i na své svatbě s novomanželkou, gruzínskou princeznou Thamar nebo kdo se účastnil historicky významných a společenských událostí odehrávajících se na žďárském zámku zjistíte v prostorách barokních koníren na IV. nádvoří zámku.

Zámek 8/8, 591 02, Žďár nad Sázavou, bližší info www.zamekzdar.cz

Letecký simulátor Boeing 737

Nyní máte jedinečnou příležitost stát se na okamžik pilotem a vyzkoušet si pod vedením zkušeného instruktora, jaké to je řídit opravdový kolos Boeing 737. Simulátor se nachází v Matrixx Laser Aréně, kde se rovněž můžete zúčastnit laser game a escape game (viz exkurze).

Náměstí republiky 17, 591 01 Žďár nad Sázavou, bližší info na https://www.facebook.com/1simul%C3%A1tor-Boeing-737-na-Vyso%C4%8Din%C4%9B-2132748773609502/

Kočičí kavárna

První kočičí kavárna na Vysočině se nachází v centru Žďáru nad Sázavou. Nabízí italskou kávu, domácí dortíky a milou kočičí společnost.

Radniční 283/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, bližší info na https://www.facebook.com/kocicikavarnazr/

Orchestrion ve Veselíčku

V Hostinci na Veselíčku u Žďáru nad Sázavou (směr Nové Město na Moravě) se nachází funkční orchestrion. Vyrobili jej v roce 1850 ve Vídni a vyhrává staré kankány, kmochovky či lidové písničky. Veselíčský orchestrion má celkem pět výměnných hracích válců a na každém z nich je starými řemeslníky sestaveno osm melodií. Přestože je orchestrion na seznamu českých památek, je stále soukromým majetkem.

Veselíčko 35, 591 01  Žďár nad Sázavou, bližší info na http://www.orchestrionveselicko.cz/

Kolem Medlova a Sykovce po Olšiakových sochách

Devítikilometrový okruh kolem rybníků Sykovce a Medlova, vede kolem šesti soch Michala Olšiaka. Ty se budou líbit především dětem. Cestou je řada příležitostí k posilnění a občerstvení, v případě dobrého počasí i na koupání, takže i děti trasu hravě zvládnou. První socha je Hejkal Pepino u penzionu Zátiší, druhou je Káně u hotelu Horník, třetí je Výr a krboví mužíci na Yukonu, poslední je Houbiš u Penzionu Fryšava.

Trasa vede po lesních cestách, pěšinách i asfaltkách, od Medlova k Fryšavě přes kopec v polích s hezkými výhledy zase po kvalitní cestě s malým provozem, ale bohužel poslední úsek z Fryšavy na Tři Studně je po silnici.

START: Tři Studně 25, 592 04  Tři Studně, bližší info na https://www.turistika.cz/trasy/kolem-medlova-a-sykovce-po-olsiakovych-sochach/detail

Vysočina Aréna

Velký sportovní areál u Nového města na Moravě, pro běh na lyžích, biatlon, závody bikerů... V areálu se pořádají světové poháry na lyžích i na kolech a pořádali tu mistrovství světa v biatlonu.

Areál slouží vrcholovým sportovcům, hobíkům i rekreačním sportovcům. U areálu je hotel Ski, který spravuje další sportoviště, tenisové kurty a minigolf. Profesionálně udržované závodní tratě pro lyžaře bývají podle rozvrhu přístupné i veřejnosti. Trať pro světový pohár bikerů si mohou návštěvníci prohlédnout a okusit celoročně, když není sníh. V roce 2014 byly vybudovány u areálu singltreky. V roce 2015 bylo v areálu otevřeno test centrum pro lyžaře a cyklisty. V blízkém okolí jsou stovky kilometrů udržovaných turistických tras pro lyžaře na běžkách, na nedalekém vrchu Šibinice se nachází rovněž skokanský můstek. Nedaleko je sjezdovka na Harusově kopci se sedačkovou lanovkou. V roce 2015 byl vybudován zásobník sněhu pro jeho uchování do příští lyžařské sezóny.

Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, bližší info na www.vysocina-arena.cz

Skokanský můstek: vrch Šibenice (706 m n.m.), viz https://mapy.cz/zakladni?x=16.0495228&y=49.5663784&z=17&source=base&id=1982061

Rozhledna Karasín

Zděnou rozhlednu Karasín najdete v překrásné přírodě severovýchodní části Vysočiny na kopci zvaném Přední skála, 716 metrů nad mořem nedaleko údolní nádrže Vír u Bystřice nad Pernštejnem.

Ochoz rozhledny se nachází ve výšce 25 metrů nad zemí a vede k němu 128 schodů.  Z ochozu můžete vidět rozhledny Babylon, Horní les, Milenka a Babí lom. Z měst a obcí je viditelná Bystřice nad Pernštejnem, Vítochov s krásným kostelíkem a hrad Zubštejn. Z okolních vrchů pak Sýkoř, Harusův kopec, Buchtův kopec, Devět skal či Javořice, z celků je to Křižanovská pahorkatina, Arnolecké hory, Svratecká hornatina a Žďárské vrchy.

Zdejší rozhledna vznikla díky Liboru Jedličkovi, soukromému investorovi, jehož záměrem bylo zatraktivnit tuto oblast. Rozhledna náleží k areálu, ve kterém byl roku 2002 otevřen také lyžařský vlek. Rozhledna je otevřena každý den od 9 do 19 hodin. Občerstvení u rozhledny má otevřeno o prázdninách každý den od 10 do 17, při špatném počasí se občerstvení zavírá.

Rozhlednu najdete u východního okraje Krasína, u asfaltové cesty. Kolem rozhledny vede také červeně značená turistická stezka, která spojuje Vír a Dalečín. Součástí areálu je i piknikové posezení a dětské hřiště s prolézačkami. Parkování pro osobní automobily je v těsné blízkosti rozhledny.

Karasín blízko v.n. Vír 1 GPS: 49.55823, 16.27904, bližší info na http://www.karasin.cz/rozhledna-karasin/

Via Ferraty u přehrady Vír 1

Ve Víru si můžete vyzkoušet další formu horolezectví přinášející spíše než lezecký zážitek "zážitkové lezení" pro celou rodinu.

V současné době jsou obě Vírské ferraty kompletní a funkční, a jsou spojeny do jednoho značeného turistického okruhu, který pohodovým tempem zvládnete za hodinu a půl. Sestupové a další turistické stezky jsou rovněž značeny.

Pohyb na zajištěných cestách ve Víru je na vlastní nebezpečí a jen s patřičnou výbavou – minimálně ferratový set a přilba (vybavení si můžete zapůjčit v naší půjčovně přímo pod skálou).

Pod v.n. Vír 1, obec Vír, bližší info na http://www.ledovastenavir.cz/lezeni-ve-viru/ferraty

Hrad Svojanov

Jedním z nejstarších královských hradů v ČR je malebný hrad Svojanov ležící nad údolím řeky Křetínky. Je to zároveň jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Navštívit můžete i ojedinělý dům zbrojnošů.

V hradním paláci je instalována expozice života na hradě v 2. polovině 19. století. Místnosti jsou zařízeny tak, aby podávaly co největší představu o tom, jak se na hradě skutečně v minulosti žilo. K nejzajímavějším prostorům patří sloupová síň, dobová kuchyně, jídelna, panský či dámský salon. V empírových pokojích se dochovaly překrásné nástropní malby. Součástí prohlídky je také ucelená sbírka hodin nebo obnovená gotická zahrada, jediná svého druhu ve střední Evropě.Druhý prohlídkový okruh představuje podzemní prostory se stylovou mučírnou a goticko renesanční dům zbrojnošů. Právě zde se konají výstavy s historickou tematikou. Raně gotické sklepení nabízí výstavu připomínající hradní pověsti a legendy. Součástí tohoto okruhu jsou také unikátní prostory domu zbrojnošů, který obsahuje dva velké sály nad sebou a hodnotné podkrovní prostory. Vystavená sbírka vám přiblíží chladné zbraně od 14. do 16. století -  sekyry, halapartny, cepy s ostrými hroty nebo kopí se železnými špicemi. Dominantou sálu se však staly zbroje - mezi unikáty patří rakouská jezdecká leštěná zbroj a pěšácká trabantská půlzbroj. Raritou je také kroužková košile sestavená z 16 000 kroužků. Nechybí zde ani ukázky starých her, které sloužily zbrojnošům k zábavě. Vidět zde můžete vyřezávané šachy či karty na ručním papíře. Dům zbrojnošů nechal postavit někdy po roce 1471 Ješek Svojanovský z Boskovic. K jeho stavbě se vztahuje pověst o správci Rašínovi, který byl velmi krutý na dělníky budující dům. Proto musí po smrti každou půlnoc objíždět hrad na ohnivém býku.

Svojanov 1, okres Svitavy, bližší info na http://www.svojanov.cz/oteviraci-doba

Hrad Pernštejn

Jedním z nejnavštěvovanějších hradů je Pernštejn, který láká turisty ze širokého okolí. Na skále nad městysem Nedvědice se tyčí bezmála 800 let a za celou svoji historii nebyl nikdy dobyt! 

Gotický hrad rodu Pernštejnů z poloviny 13. století byl na přelomu 15. a 16. století přestavěn na reprezentační, politické a správní centrum. V dobách, kdy Pernštejn vznikal, byli Pernštejnové jedním z nejbohatších rodů v českých zemích. Hradu se také někdy říká »mramorový« pro hojné využití místního mramoru při jeho stavbě.

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.

Nedvědice, okres Brno-venkov, bližší info na www.hrad-pernstejn.eu