Logo Mensy

Lokalita

Milovy nebo také Moravské Milovy jsou osadou obce Sněžné, v okrese Žďár nad Sázavou na Vysočině a staly se vyhledávaným rekreačním cílem ve Žďárských vrších. V osadě se nachází celkem 38 domů a nalézá se v krásné přírodě hojně obklopené lesy, polemi a loukami. Zázemí tvoří rybník s výměrou osm hektarů, hotel Devět skal, autokemp a další rekreační zařízení. Celá oblast Žďárských vrchů je hojně protkána velkým množstvím lesů, rybníků a skalních útvarů, jež si jistě zaslouží Váš zájem.

V blízkém okolí

Skalní útvar Devět skal

Devět skal (836 m n. m.) je nejvyšší vrchol geomorfologického podcelku Žďárských vrchů a druhým nejvyšším vrcholem celé geomorfologické oblasti Českomoravské vrchoviny (po Javořici, 837 m n. m.). Nalézá se na katastrálním území Moravské Křižánky, 3 km jihozápadně od obce Křižánky a 4,5 km jižně od města Svratka. V roce 1976 byla prohlášena přírodní památkou. Její výměra je 3,3 ha.

Skalní labyrint tvoří tři dlouhé hřebeny s devíti věžemi a tři malé věžičky.

  • Hlavní blok – na jeho vrcholku je vyhlídka opatřená zábradlím. Je odtud výhled na sever směrem na Svratku, rozhraní Čech a Moravy. Směrem na východ z něho vybíhá hlavní hřeben s věžičkami Královského zámku, Žďárské a Záludné věže.
  • Záludná věž (12 m)
  • Žďárská věž
  • Královský zámek (střední, nejdelší část hlavního hřebene Devíti skal)
  • Dvojitá věž
  • Pyramida
  • Malá věž
  • Strmá a šikmá věž

Křižánecký hřeben je celistvý hřebenovitý útvar nepravidelného půdorysu, proti hlavnímu hřebenu Devíti skal, dlouhý asi 60 metrů. Vyšší část s kolmou údolní stěnou má název Trůn, dvojitá věžička na okraji nese název Milenci. Výška stěn od 4 do 16 metrů.

Hrádek je osamělá skála, asi 50 metrů pod spodním koncem Křižáneckého hřebenu.

Výsledek obrázku pro devět skal foto

Meandry řeky Svratky u Milov

Tato přírodní rezervace se nachází v těsné blízkosti Resortu Devět Skal. Nezapomenutelnou podívanou se stává meandrující tok řeky Svratky a její slepá ramena, tůně, mokřady a lužní lesíky. Vyskytuje se zde množství chráněných a ohrožených druhů rostlin a živičichů. Z rostlin je to například rdest alpský, všivec lesní, prstantec májový. Ve vodě žije mihule potoční, v porostu hnízdí chřástal kropenatý, krutihlav obecný, vodouš kropenatý, hýl rudý a další.
Návrhy na vyhlášení rezervace na tomto výjimečném území se opakovaly od 70. let, do úspěšného konce se je podařilo dotáhnout až v roce 2014.

Související obrázek

Skalní útvary Čtyři palice

Čtyři palice (730 m n. m.) jsou skupina tří hlavních skalních útvarů (Děvín, Paličatá, Tvrz) a nízkého skalnatého hřebene (Opomenutá). Zvedají se na jihovýchodním okraji lesnatého hřbetu na východ od obce Křižánky. V současnosti jsou skály vyhledávány jako cvičný horolezecký terén pro registrované horolezce. Podle informací Českého horolezeckého svazu na skalním útvaru Paličatá, kde je registrováno 51 lezeckých cest, je lezení povoleno celoročně s výjimkou období hnízdění krkavce velkého, na dalších je sezónně omezeno.

Přístup ke skalám je možný po turistických značkách směrem od Milov, Křižánek nebo ze Svratky po červené značce přes zámeček Karlštejn, dále po modré značce přes Zkamenělý zámek a Milovské perničky ke Čtyřem palicím.

Další zajímavá místa můžete najít v sekci Tipy na výlety.