Logo Mensy

Vytvoření účtu - registrační formulář

Jméno: * Adresa trvalého bydliště
Příjmení: * Ulice a č.: *
(vyplňujte prosím s diakritikou) Město: *
Datum nar.: *  (dd.mm.rrrr) PSČ: *
Mobil: Země: *
Město-odkud: * Číslo OP/CP: *
(toto město se zobrazuje ostatním účastníkům) (doklad totožnosti není povinný do věku 15 let)
(údaje adresy bydliště nejsou povinné pokud nepožadujete ubytování)
Souhlasím s uchováním osobních údajů na další setkání.
Nebudete-li chtít pro každé nové setkání uvádět svoje osobní údaje znovu, lze udělit souhlas s jejich uchováním na dobu neurčitou. V opačném případě budou před novým setkáním vymazány.

E-mail: *
(e-mail je zároveň přihlašovací jméno. Změna je možná pouze zasláním žádosti správci.)
Heslo: *
Heslo znovu:*
(uvedené heslo vám přijde v potvrzení na tento e-mail)

Přihlášením vstupujete do smluvního vztahu s Mensou České Republiky. Provedení služby s sebou nese nutnost zpracování a uchování výše uvedených osobních údajů. Zpracovatelem těchto údajů je Mensa České Republiky, IČ 45248591, Španielova 1111/19, 16300 Praha 6 - Řepy. Podrobné informace o tom, jak údaje chráníme a zpracováváme a jaká jsou Vaše práva naleznete na adrese www.mensa.cz/gdpr/.

Do formuláře zadávejte pouze údaje vlastní nebo údaje osoby blízké, v takovém případě údaje zadávejte pouze po předchozím souhlasu této osoby a berte na vědomí, že jste zodpovědný za její informování o podmínkách akce a použití jejích osobních údajů.

Dle stanov Mensy ČR musí účastníci respektovat pravidla stanovená organizátorem.