Logo Mensy

Lokalita

Seč

První písemná zmínka o Seči je již z roku 1318 a od roku 1499 je Seč doložena jako městečko. Název je odvozen od prací spojených s osídlováním této oblasti – sekáním lesů. 29. listopadu 1853 bylo městečko povýšeno na město. Znakem Seče se stala stříbrná lilie v červeném poli, vroubeném drobnými lístky. Tehdy měla Seč 137 domů a 1100 obyvatel. Dominantou města je na náměstí stojící kostel sv. Vavřince ze 14. století, který byl v 17. století renesančně přestavěn. K slavným rodákům patří fyzik Čeněk Strouhal (1850-1923) profesor na Karlově Univerzitě. Dnes má město i s přilehlými částmi téměř 1700 obyvatel.

přehraha

Velký přínos pro město znamenala stavba přehrady v letech 1925 – 1934, díky které se Seč stala po válce významných rekreačním střediskem (pokud budete procházet po hrázi přehrady, doporučujeme pečivo s sebou – přesně uprostřed hráze totiž můžete ve vodě vidět a případně i krmit – zákaz tam není – opravdu velké kapry). Nad přehradou se vypíná zřícenina hradu Oheb ze 14. století. Hrad samotný zaznamenal největší rozkvět od roku 1455, kdy se jeho vlastníky stali Trčkové z Lípy a vybudovali mohutné opevnění. Koncem století však připojili hrad k nedalekému lichnickému panství a od roku 1553 je ve všech úředních záznamech uváděn jako pustý.

Hrad Oheb

Těm z Vás, které více než historie zajímá příroda, musíme sdělit, že okolo hradu je stejnojmenná přírodní rezervace o rozloze 26,5 ha, která se může pyšnit výskytem 42 druhů měkkýšů, 67 druhů obratlovců, pestrým společenstvem mechů a kapradin a to vše je doplněno suťovým listnatým lesem.

Sál

A co samotné místo setkání – Kongres hotel Jezerka? Je to moderní hotel zaměřený na firemní akce a rekreační pobyty. Původně byl otevřen již v roce 1987, tehdy jako zotavovna ROH Průmstavu Pardubice. Tehdejší kapacita byla 154 lůžek. Nynější kontext získal v roce 2002. V letech 2009 až 2010 proběhla velká rekonstrukce objektu, po které se navýšilo ubytování 232 lůžek. K zmiňovanému neustálému zlepšování patří i otevření Wellness & spa centra, připojení depandance a chatek.

Wellness

Doufám, že místo samotné i přítomnost ostatních členů či nečlenů Mensy Vás nadchne a strávíme pohodové tři dny v krásné přírodní oblasti východních Čech v samém srdci CHKO Železné hory.

https://mapy.cz/s/2Q5Vu