Logo Mensy
Mensa ČR Časopis Mensa Mensa gymnázium Logická olympiáda

Tipy na výlety

Uvažujete o tom, že byste setkání přijeli o něco dříve nebo odjeli o něco později, a chcete si užít více z okolí? Přinášíme vám výběr tipů na samostatné výlety na zajímavá veřejně přístupná místa.

Obsah

 1. Národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP)
 2. Kulturní památky
 3. Archeologická naleziště

Národní přírodní rezervace (NPR) a Národní přírodní památky (NPP)

Více informací o dané NPR či NPP se dozvíte po kliknutí na název vybrané lokality (odkazy vedou na českou Wikipedii a otevřou se v nové záložce Vašeho prohlížeče).

 • NPR Cahnov – Soutok – ukázka jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru a záplavová louka se vzácnou mokřadní vegetací.
 • NPR Děvín – Kotel – Soutěska – skalní, stepní, křovinné a lesní ekosystémy na vápencovém podkladu, které se vyznačují bohatou flórou a faunou.
 • NPR Lednické rybníky – součást Lednicko-valtického areálu. Rybniční soustavu tvoří pět rybníků: Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a Zámecký. Na území NPR je vyhlášena ptačí oblast: hnízdí zde mnoho druhů vodního ptactva a oblast je také odpočinkovým místem pro ptáky táhnoucí na jih.
 • NPR Křivé jezero – zachovalá část nivy s přirozeným charakterem říčního koryta, porosty tvrdého a měkkého luhu, lužními loukami, nelesními mokřadními a vodními společenstvy a odříznutým meandrem Dyje.
 • NPP Pouzdřanská step – Kolby – výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.
 • NPR Ranšpurk – starý lužní prales, ve kterém hnízdí mnoho druhů ptactva.
 • NPR Slanisko u Nesytu – unikátní výskyt slanomilné flóry a fauny
 • NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen – výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Na území rezervace se nachází i Sirotčí hrádek (zřícenina gotického hradu).

001 cesta na Stolovou horu

Cesta na Stolovou horu (NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen). Zdroj: Huhulenik [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Kulturní památky

Součástí Lednicko-valtického areálu jsou dva zámky, rybníky, parky, obora s částí lužního lesa a několik dalších drobných staveb a zámečků (níže seřazeny abecedně podle názvu). Více informací o dané památce se dozvíte po kliknutí na její název (odkazy vedou na českou Wikipedii a otevřou se v nové záložce Vašeho prohlížeče).

Zámky:

 • Lednice – novogotický (původně renesanční) zámek z poloviny 19. století (původně 16. století). Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice.
 • Valtice – barokní zámek (původně gotický hrad) ze 17. století (původně 13. století) se nachází ve stejnojmenném městě.

Lednice, zámek (05)

Průčelí zámku Lednice. By Harold (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Salety (roztroušené drobné stavby v Lednicko-valtickém areálu):

 • Apollonův chrám – empírová stavba na návrší u břehu Mlýnského rybníka.
 • Belveder – empírový lovecký zámeček z 19. století.
 • Dianin chrám (nebo též Rendez-vous) – empírový lovecký zámeček, původně z 18. století, přestavěný v 19. století.
 • Hraniční zámek – klasicistní zámek z 19. století; v současné době se v něm nachází hotel a restaurace.
 • Janův hrad – pseudogotická napodobenina hradní zříceniny z počátku 19. století.
 • Kaple svatého Huberta – novogotická kaple z 19. století.
 • Kolonáda na Rajstně – romantický klasicistní gloriet z 19. století.
 • Lovecký zámeček – klasicistní zámeček z počátku 19. století.
 • Maurská vodárna – tento objekt z 18. století (přestavěný v 19. století v maurském slohu) sloužil částečně jako parní lázně a současně jako technické zázemí pro zavlažovací systém zámeckého parku
 • Minaret – rozhledna v romantickém slohu, pocházející z přelomu 18. a 19. století
 • Nový dvůr – empírový komplex hospodářských budov z počátku 19. století
 • Pohansko – empírový lovecký zámeček z počátku 19. století
 • Rybniční zámeček – klasicistní zámek z počátku 19. století
 • Tři Grácie – kryté sloupořadí, před kterým stojí sousoší tří řeckých bohyň (Pallas Athény, Artemidy a Afrodity). Pro sousoší se vžil název Tři Grácie, přestože s mytologickými Gráciemi nemá nic společného.

Tři Grácie (1)

Tři Grácie. Zdroj: Huhulenik (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Archeologická naleziště

Jižní Morava je kraj obzvláště bohatý na archeologické nálezy. Více informací o daném nalezišti se dozvíte po kliknutí na jeho název (všechny odkazy vedou na externí weby a otevřou se v nové záložce Vašeho prohlížeče).

 • Archeopark Pavlov – moderní expozice zpřístupňující jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit doby lovců mamutů na světě.
 • Pohansko u Břeclavi – rozsáhlé velkomoravské hradiště z 9. století vybudované na výspě mezi rameny řeky Dyje. Areál hradiště je chráněn jako kulturní památka ČR.
 • Římský tábor u Mušova – nejvýznamnější římská lokalita u nás. Bližší informace najdete také zde.

Areal muzea v prirode pohansko

Areál muzea v přírodě na Pohansku. Zdroj: AndrewJ from cs [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5), GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], from Wikimedia Commons.