Logo Mensy
Mensa ČR Časopis Mensa Mensa gymnázium Logická olympiáda

Vytvoření účtu - registrační formulář

Jméno: * Adresa trvalého bydliště
Příjmení: * Ulice a č.: *
(vyplňujte prosím s diakritikou) Město: *
Datum nar.: *  (dd.mm.rrrr) PSČ: *
Mobil: Země: *
Město-odkud: * Číslo OP/CP: *
(toto město se zobrazuje ostatním účastníkům) (doklad totožnosti není povinný do věku 15 let)
(údaje adresy bydliště nejsou povinné pokud nepožadujete ubytování)
Souhlasím s uchováním osobních údajů na další setkání.
Nebudete-li chtít pro každé nové setkání uvádět svoje osobní údaje znovu, lze udělit souhlas s jejich uchováním na dobu neurčitou. V opačném případě budou před novým setkáním vymazány.

E-mail: *
(e-mail je zároveň přihlašovací jméno. Změna je možná pouze zasláním žádosti správci.)
Heslo: *
Heslo znovu:*
(uvedené heslo vám přijde v potvrzení na tento e-mail)

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění akcí na celostátním setkání, nebudou poskytnuty třetí osobě.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů udělujete na dobu do konce současného setkání a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.