Logo Mensy
Mensa ČR Časopis Mensa Mensa gymnázium Logická olympiáda

Lokalita

Letošní jarní celostátní setkání Mensy ČR se bude konat v bezprostřední blízkosti Lednicko-valtického areálu, který byl v prosinci 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tento krajinný celek o rozloze 283 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava.

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je komplexem převážně loveckých zámečků, vyhlídek a různých krajinotvorných prvků. V minulosti patřil Lednicko-valtický areál k Lichtenštejnskému panství. Byl vybudován v okolí hlavního sídla Lichtensteinů, které bylo na zámku ve Valticích. Součástí areálu jsou dva zámky, rybníky, parky, obora s částí lužního lesa a několik dalších drobných staveb a zámečků.

LednickoValtickyAreal

Lednicko-valtický areál. Shora: Zámek Lednice, Rendez-vous, Minaret, Apolonův chrám, Kolonáda na Reisně, Svatý Hubert, Tři grácie. Zdroj: Martin Vavřík [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Chráněná krajinná oblast Pálava

CHKO Pálava byla vyhlášena již v roce 1976 na území o rozloze 83 km2, které zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem. CHKO Pálava ochraňuje nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. V roce 1986 byla CHKO Pálava organizací UNESCO zařazena do mezinárodní sítě biosférických rezervací chránících ukázky nejvýznačnějších světových ekosystémů. Na území CHKO byla v roce 2004 vyhlášena ptačí oblast. Předmětem ochrany jsou populace čápa bílého, orla mořského, včelojeda lesního, strakapouda jižního, strakapouda prostředního, pěnice vlašské, lejska bělokrkého a ťuhýka obecného.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Hranice CHKO Pálava je vyznačena červenou čarou, místo ubytování terčem s nápisem START. Kliknutím na mapu se obrázek otevře ve vyšším rozlišení v novém okně prohlížeče. (Zdroj: mapy.cz)